Les persones: el nostre motor

image

L'equip humà de Göteborg l'integra gent heterogènia, tant en edat com en coneixements i trajectòria professional. Això li proporciona una barreja de joventut amb experiència, que potencia les capacitats individuals de cadascun.

El fet de provenir de diferents àmbits, sempre dins el món de la Informàtica, ens dona un ampli domini dels diferents sectors econòmics de les nostres comarques; així com dels diferents perfils de client que hi podem trobar, sobretot dels negocis i petites empreses.

Què volem aconseguir?

Com a consultoria, el primer objectiu de Göteborg és trobar per a cada client la solució informàtica adequada a cada necessitat i problemàtica que pugui tenir, ajudant-lo en l'assoliment dels seus propis objectius.

I en segon lloc, com a proveïdor de tecnologia, volem ajudar el client en la implementació de la solució escollida, amb l'aportació de programari, maquinari, serveis d'Internet, etc.

Les nostres eines

A Göteborg no treballem de forma exclusiva amb una tecnologia, sinó que escollim per a cada projecte aquella que li resulti més adient. Això significa que coneixem tant les tecnologies propietàries (comercials), com ser Microsoft® Windows, com les tecnologies lliures (opensource o de codi obert), com és GNU/Linux.

Així, en el moment de dur a terme un projecte, el nostre mètode de selecció de la tecnologia a aplicar és aquest:

  • Eines i llenguatges estàndards i/o oberts.
  • Eines i llenguatges propietaris però amb àmplia acceptació pel mercat i els usuaris.
  • Tecnologies també propietàries però menys esteses.

Aplicant el mètode descrit, per exemple, a la creació de solucions Web/Intranet, les tecnologies més usades són: HTML, CSS, PHP i MySQL com a estàndards i obertes; i Macromedia Flash, com a propietària però molt estesa.